Vragen die je kunnen helpen om je contacten te verdiepen

Onze ervaring is dat je in contact met een ander vaak dingen invult. Het is belangrijk om uit oordelen te blijven en daarvoor in de plaats nieuwsgierig te zijn door middel van vragen. Door open vragen te stellen kun je de ander beter bereiken en kan er een inspirerend, contact ontstaan. Wat hulp bij het vragen stellen: luister naar wat er niet gezegd wordt. Gebruik in je vraag de woorden en informatie uit het antwoord van de ander. Vraag naar waar je bang voor bent. Kijk of je antwoord krijgt op je vraag. In het antwoord op een oprechte vraag wordt iemand geboren.

Wat houdt je bezig?

Wat betekent vrijheid voor jou?

Wanneer heb je je hart gevolgd en wat gebeurde er toen?

Als je je leven over mocht doen, wat zou je dan anders doen?

Waar heb je in je leven het meest van geleerd?

Heb je een missie en wat is dat dan? (bestemming, opdracht)

Waarom ben je hier op aarde?

Wat heb je voort te brengen?

Wat zijn je kwaliteiten?

Wat doe je om je bewustzijn te vergroten?

Waar voedt je je aan?

Wie/wat is voor jou bij afscheid het moeilijkst achter te laten ?

Is afscheid nemen moeilijk voor je?

Welke dingen, die echt belangrijk voor je zijn, kun je eigenlijk niet missen?

Wat versta je onder vriendschap?

Ben jij een goede vriend voor je vrienden?

Wat heb jij je vrienden te bieden?

Wat zou jij met je vrienden willen delen?

Wat kost jou energie en wat geeft je energie?

Bid je wel eens of maak je tijd vrij voor meditatie?

Als je bid of mediteert, is er dan een woord, een gedachte, een vraag die regelmatig terug keert?

Als je nu God zou ontmoeten of de algehele wijsheid, die antwoord geeft op je vragen, welke vraag zou je dan stellen?

Welk antwoord zou jezelf op dit moment op die vraag geven?

Ken je topervaringen in je leven?

Spelen andere mensen een rol in je topervaring?

Welke omstandigheden of voorwaarden zijn er nodig om een topervaring te krijgen?

Tot welk inzicht heeft een topervaring je gebracht?

Wie/wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen?

Wat maakt de sfeer ergens voor jou goed?

Kun je zelf bijdragen aan het gevoel om je thuis te voelen?

Wat is 'thuis' voor jou?

Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich bij jou thuis voelen?

Wat heb je nodig om een eigen omgeving of thuis te creren?

Wat zijn tot nu toe jouw steunpunten in je leven geweest?

Krijg je steun van andere mensen?

Durf je zelf steun te vragen?

Vraag je wel eens tevergeefs om steun van anderen?

Mogen anderen een beroep op je doen?

Welke drie leefregels zou jij aan anderen willen geven om een gelukkiger leven te hebben?

Heb jij ooit leefregels van anderen meegekregen?

Kun je wat met die regels?

Als jij het paradijs of de ideale stad zou schetsen, hoe ziet het er daar dan uit?

Hoe zorg je ervoor dat jouw omgeving, jouw wereld op je paradijs gaat lijken?

Is het doel dat je gesteld hebt wel te bereiken?

Ben je klaar als je het gestelde doel bereikt hebt?

Wat zijn jouw idealen?

Word je wel eens teleurgesteld in de idealen die je nastreeft?

Hoever mag je gaan om een ideaal te bereiken?

Welke idealen heb je achter moeten laten?

Is de wereld al een beetje beter geworden dankzij jou?

Welke tips zou je jezelf geven over 10 jaar?

Hoe ben je in de tien jaar veranderd?

Wat zou je nog veranderd willen hebben?

Welke vraag zou je jezelf over tien jaar willen stellen?

Heb je wel eens mensen ontmoet die van levens betekenis voor je waren?

Op welke manier hebben die mensen wat voor je kunnen betekenen?

Als je ontdekt dat je een grote fout hebt begaan, kun je jezelf dan gemakkelijk vergeven?

Hoe ga je om met fouten die je maakt?

Kun je anderen vergeven?

Wanneer is het nodig dat je anderen om vergeving vraagt?

Hebben anderen jou wel eens vergeven?

Durf jij jezelf bloot te geven of te laten zien?

Wanneer draag jij een masker?

Vind je het nodig om een masker te dragen?

Wat is er voor nodig om je maskers af te leggen?

Ben je bang voor de dood?

Ook al wil je nog niet dood, ben je wel al klaar om te sterven?

Wat moet je nog doen wil je klaar zijn om te sterven?

Geloof je in een bestaan na de dood?

Wat doe je als je hoort dat je nog een week te leven hebt?

Luister je wel eens naar je intuitie?

Kun je op je intuitie vertrouwen?

Weet je je nog dingen te herinneren waarbij je intuitie je heeft geholpen?

Noem eens momenten dat het goed bleek je intuitie te volgen?

Weet je wanneer je op de juiste weg bent?

Hoe weersta je verleidingen?

Kun je jezelf opofferen voor een ander?

Durf jij voor iemand op te komen die, op welke manier dan ook, aangevallen wordt?

Hoeveel moed heb je nodig om op te komen voor jezelf?

Wat en of wie beperkt je vrijheid?

Voel je je wel eens in de steek  gelaten?

Wat is voor jouw liefde?

Hoe belangrijk is liefde voor jou?

Wat doe je voor de liefde?

Hoe zou je leven eruit zien zonder liefde?

Met welke eigenschappen of talenten kun je anderen van dienst zijn?

Hoeveel heb je over voor een ander, wat zijn je grenzen?

Wat zijn de dingen die jou belemmeren?

In welke dingen of op welk moment is je zelfvertrouwen het grootst en wanneer het kleinst?

Is genieten het zelfde als gelukkig zijn?

Is jouw geweten je innerlijk kompas?

Luister je er wel eens naar?

Hoe weet je dat je in de, voor jou, juiste richting gaat?

In hoeverre is karakter aangeboren?

Hoe belangrijk is opvoeding?

Als je het karakter van je ouders omschrijft met wie kom je dan het meest overeen?

Wat staat je tegen in je eigen karakter?

Ga je weleens tot het uiterste?

Wat is waard om zover te gaan?

Wat geeft je rust?

Wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad?

Is het zinvol om ruzie te maken?

Wat is vrede?

Omschrijf eens een moment van vrede in je leven?

Wanneer heb je je rijk gevoeld?

Wat is wezenlijk belangrijk voor je?

Hoe zou je daar meer aandacht aan kunnen geven?

Van welke gemaakte keuzes heb je spijt?

Wat heb je gedaan om dat te herstellen?

Als je je doel alsnog zou willen bereiken, wat zou dan een eerste stap kunnen zijn?

Waarvoor ben je je vader dankbaar? En je moeder?

Weten zij dat ook?

Wat zou je zelf willen doorgeven?

Hoe wil je na je dood worden herdacht?

Wat zou je daarvoor willen blijven doen?

Wat zou je moeten veranderen?

Waaraan zou je merken dat je op de goede weg bent?

Waar ben je trots op van jezelf?

Weten anderen dat ook?

Welk gevoel zou je graag meer willen ervaren?

Wanneer ervaar je dat gevoel?

Wie of wat zou je kunnen helpen om het vaker te hebben?

Wat zou dat opleveren?

Als je kon toveren, wat zou je dan aan jezelf veranderen?

Welk effect zou dat hebben op je leven?

Wat zouden de mensen om je heen als eerste merken?

Waar verheug je op dit moment het meest op?

Is dat voor herhaling vatbaar?

Hoe ga je dat aanpakken?

Wat was een belangrijk keerpunt in je leven?

Wat was je eigen rol daarin, en wat was de rol van je omgeving?

Wat heb je achtergelaten bij dat keerpunt?

Waar geef je graag geld aan uit?

Aan welke behoefte probeer je daarmee te voldoen?

Hoe zou je die behoefte ook op een andere manier meer ruimte kunnen geven?

Welke kans heb je laten liggen?

Wat heeft je dat gekost?

Wat heeft het je opgeleverd?

Wat zou je doen als je onzichtbaar kon worden?

Wat weerhoudt je om dat in werkelijkheid te doen?

Hoe zou je beste vriend(in) je typeren?

Welke kanten van jezelf laat je minder makkelijk zien?

Wat zou er gebeuren als je die kanten wl liet zien?

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?

Wat heb je daarmee gedaan?

Hoe zou je dat advies in je huidige leven meer kunnen toepassen?

In welke omgeving zou je het liefste willen wonen?

Wat spreekt je aan in je droomomgeving?

Wat mis je daarvan in je huidige leefomgeving?

Wat zou je doen als je geen partner of kinderen had?

Welke kant van je persoonlijkheid zou dan meer ruimte krijgen?

Hoe zou je die aspecten van jezelf in je huidige leven kunnen voeden?

Welk ander beroep zou je een tijd willen uitoefenen?

Welke aspecten van dat beroep kom je ook tegen in je huidige werk?

Wat heeft dit beroep dat jouw werk niet heeft?

Hoe zou je die aspecten in je huidige kunnen versterken?

Waae vergeet je de tijd bij?

Doe je dat voldoende?

Wat zijn voor jou de voorwaarden om de tijd te vergeten?

Wat wil je later nog eens gaan doen?

Wat spreekt je daarin aan?

Hoe kun je dat plan nu al dichterbij brengen?

Welk dier zou je willen zijn?

Welke eigenschappen van dat dier vindt je aanterkkelijk?

Hoe zouden die eigenschappen in je eigen leven van pas kunnen komen?

  

Wordt vervolgd!